rhy.fi
Toimintakertomukset

TOIMINTAKERTOMUS  vuodelta  2018 

Metsästysalueet                           TOHOLAMMIN KUNNASSA   

 HALLINTO JA JÄSENET

                      Johtokunta

                      Puheenjohtaja:            Jouni Tiainen

                      Varapuheenjohtaja:     Antero Ylitalo

                      Jäsenet:                     Ilari Rautiola                   
                                                       Erkki Ala-Kopsala

                                                       Kimmo Virkkala                                                                                                       Seppo Lappi

                                                       Juha Seppälä                                      
                                                       Ossi Loukkaanhuhta

                                                       Kim Isoniemi                                        
                                                       Markku Hangasmaa

                      Sihteeri/                                                                

                      Rahastonhoitaja          Kimmo Virkkala

                      Tilintarkastajat           Tapio Alanko                                       
                                                       Olli Jylhä

                      (varalla)                     Jaakko Kujanpää             
                                                      Tapio Isoniemi

                                                                                                            

                      Johtokunta piti __3__ kokousta,   22.2 ,  20.3 ja kesäkokous  10.7. Vuosikokous 6.3

                      muut ylimääräiset kokoukset:

                      Jäsenmäärä oli 31.12.  n. 510 henkilöä

                      Metsästysaluetta hirvieläinten metsästyksessä 25012ha,
                      kokonaispinta-ala 25028

                      Kiinteistöt ja niiden huolto:

Ampumarata: Uusittiin savikiekon heitin.

Ampumaradan maja

                     

                      Muuta (jaostot, ym.)

Työryhmä joka vastasi ampumaradan käytöstä ja huollosta:

Ossi Loukkaanhuhta ja Paavo Jalander.

haulikkojaosto pj. Petri Wirkkala ja vpj. Ilari Rautiola

Kennelpiirissä edustajana Mikko Nikunen.

 

Hirvilupa-anomusten käsittelyssä: Jarmo Toivola ja Aleksi Rautiola

Suurpetojaosto, Pj Kari Mikkola

Ampujien kokouksissa edusti Paavo Jalander.

 

RIISTANHOITO

(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)

 

Riistapeltoja 10 kpl,  nuolukiviä 120 kpl,  rauhoitusalueita 7 kpl.

Aktiivista pienpetojen pyyntiä  ja varislintujen hävittämistä                                                                     

 

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen tilasta)

 

Kanalintukanta kestävä. Suurpetoyhdysmiehet: Kari Mikkola ja Matti Honkonen

Riistakolmioita 2 kpl joista laskettiin 0 kpl. Talvilaskentaa ei ole tehty.

Kauriskanta ja peurakanta vakiintunut, hirvikanta runsas, suurpetokanta edellisten vuosien tasolla.

 

METSÄSTYS

(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)

Valan tehneitä valvojia: Matti Honkala.

Hirvenmetsästyksessä seitsemän metsästysseuruetta.   TMS oli mukana yhteishaussa karhun pyyntilupiin,2 lupaa.  Ilveksen pyyntiin ei saatu pyyntilupaa .

Toholampi osallistui kahden  suden yhteislupapyyntiin .

Hirvenmetsästykseen myönnettiin lupia aik. 34 ja vasoja 33. 

Kauriita kaadettiin 7 kpl. 

 

AMPUMATOIMINTA

(ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)

 

Ohjattua ammuntaa haulikkoradalla

 Korjaustoimintaa haulikkoradalla.

Hirviradalla harjoitukset viikottain. Seurueitten väliset  kilpailut voitti Parhiala.

KENNELTOIMINTA

(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

 

Luovutettiin koemaastoja koulutus ja kilpailutoimintaan

 

KOULUTUS JA NEUVONTA

(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

 

Osallistuttiin koululaisten metsäpäivään.

 

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)

 

Hirvipeijaiset: Järjestäjänä toimi Puuhamaan porukka. Kävijöitä 250.

 

HUOMIONOSOITUKSET

(ansiomerkit: merkki, merkin saaja  ja  päivä, viirit: saaja ja  päivä, merkkipäivät, muut huomionosoitukset)

 

Huomioitiin Oiva Salosta hänen täyttäessään 100 v.  Oivalle annettiin lahjakortti paikalliseen liikkeeseen.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua