rhy.fi
Toimintasuunnitelmat

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE  2019 

YLEISTÄ

(jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

Johtokunnan kokoukset tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolme.

Seuran sääntömääräiset kokoukset.

Kehitetään yhteistoimintaa eri sidosryhmien ja seuran välillä.

Pidetään yllä maanvuokraustoimintaa.

Uusien vuokrasopimusten arkistointi ja kirjaaminen ATK:lle

Tehostetaan  maanvuokrauksen/jäsentietojen päivitystä ja laaditaan maanomistajan kortit

 

  

RIISTANHOITO

(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)

 

  • Nuolukivet maastoon
  • Riistapeltojen rikkakasvien torjuntaa
  • Varisten hävittäminen
  • Pienpetopyyntiä
  • Loukkupyyntiä

 RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen tilasta)

·   Ei erillistä riistalaskentaa

    Kaksi riistakolmiota

·   Riistakolmio Häkkilässä ja Pisissä

·   Otetaan osaa jos suoritetaan Pohjanmaan alueen ilveslaskenta

 METSÄSTYS

Myydään vieraskortteja, ilmoitus johtokunnan jäsenille

Hirvenmetsästyksessä seitsemän seuruetta.  Hirvenpyynnistä omat kokouksensa.   Otetaan osaa karhun yhteispyyntiin. Haetaan ilveksen pyyntilupia.

Otetaan osaa mahdollisiin suden pyyntilupahakemuksiin.

(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)

AMPUMATOIMINTA

(ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)

 

Pistooliammuntaa ohjattuna.

Järjestetään kahdet Pohjanmaan alueen pienoiskiväärikisat.

Haulikkoammuntaan ohjattua toimintaa.

Hirviradan kunnostusta ja harjoitusammuntoja.  Järjestetään hirviammuntaan harjoitusiltoja ja kilpailutoimintaa.

  

Luovutetaan koemaastoja kilpailutoimintaan.

Koemaastoista ja ajankohdasta ilmoitukset hirviporukoiden johtajille.

KENNELTOIMINTA

(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

KOULUTUS JA NEUVONTA

(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

 

Pienpetojen pyyntikoulutusta.

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)

 

Hirvipeijaiset järjestää  Häkkilän  porukka.

HUOMIONOSOITUKSET

(ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)

 

Johtokunta päättää

LISÄTIETOJA

 

TALOUSSUUNNITELMA

Tulot                                                                              Menot

 

Jäsenmaksutulot

7000

 

Riistanhoito

2000

Ampumatoiminta

  900

 

Maanvuokrat

  800

Vierasluvat

  400

 

Ampumarata

5500

Liittymismaksut

  400

 

Kirjanpito

  250

 

 

 

Ilmoituskulut

  300

 

 

 

Puh.joht ja siht.kulukorvau        

1000

 

 

 

Ampumatoiminta

  600

 

 

 

Posti- ja toimistokulut

1200

                                                              

 

 

Hirvipeijaiset

   1100

 

 

 

Kotisivut

 160

Yhteensä

8700

 

Yhteensä

12910

 

Maanvuokraus

Riistanhoito

Koulutus

Ampumarata, Haulikkoradan heitin                                                                                                Kopsannevan pitkospuut   

 

Varojen käytön päätavoitteet

 

Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet

Jäsenmaksutulot

Vieraslupien myynti

Toiminta- ja taloussuunnitelma vahvistettu  

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua