rhy.fi
Etusivu

Omariista merkinnät ajantasalle!
On ensiarvoisen tärkeää lisätä kaikki riista havainnot omariistaan ja ilmoittaa petohavainnot petoyhdysmiehelle, havintojen pohjalta riistakeskus tekee verotussuunnitelmia tuleville vuosille! 


MERKKIAMMUNNAT
2019
AJAT LÖYTYY VALIKOSTA MERKKIAMMUNNAT 

SAVIKIEKKO AMMUNNAT!
Maanantaisin klo 18
kaikki mukaan ! 

METSÄSTYSKAUSI 2019-2020!
Käytetään saalisilmoituksiin Omariista -palvelua ja muistetaan metsästyksessä ennen kaikkea turvallisuus ja pelisännöt. 
* Kerätään hylsyt, juoma ja eväskääreet jahti/ passipaikoilta niille kuuluviin paikkoihin

* Harjoitetaan metsästystä sallituissa paikoissa ja liikutaan luonnossa luontoa säästäen.
* Pelloilla ja metsissä ilman maanomistajan lupaa ajaminen on ehdottomasti kiellettyä
* Riistaruokinalle pyydetään maanomistaja lupa ja kunnioitetaan toisten perustamia ruokintapaikkoja jahtipaikkaa valittaessa. 
* nuolukiven laittamiseen pitää olla maanomistajan lupa, ja nuolukivi asetetaan maastoon siten, että siitä ei ole haittaa.      


 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua