rhy.fi
2020

Talvikokous 2020

VUOSIKOKOUS 2020                                               PÖYTÄKIRJA

 

Aika:             21.4.2020   klo 18.00

Paikka.         Kokous pidetään netin kautta

Läsnä:          Jouni Tiainen, Matti Honkonen, Aleksi Rautiola, Jani Willman, Tommi Virkkala ja Kimmo  Virkkala

1

Kokouksen avaus.

Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen

Jouni Tiainen avasi kokouksen

 

2

Kokouksen henkilövalinnat

Valitaan kokoukselle pj, sihteeri ja pöytäkirjantarkistajat jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Puheenjohtajaksi valittiin Jani Willman, Kimmo Virkkala sihteeri, tarkastajat Matti Honkonen ja Tommi Virkkala

 

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ilmoitettu seuran facebookissa sekä kotisivuilla 8.4.2020

Päätös

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

4

Toimintakertomus vuodelta 2019

Johtokunnan esitys

Hyväksytään liitteen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin esityksen ja liitteen mukaisesti.

 

 

5

Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

Käsitellään Tuloslaskelma ja Tase

Johtokunnan esitys

Hyväksytään liitteen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin tilinpäätös Tuloslaskelma ja Tase esityksen mukaisesti. Luettiin toiminnan tarkastajien lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös yksimielisesti.

 

6

Tili- ja vastuuvapauden päättäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Päätös

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja tilivelvollisille.

 

7

Seuran johtokunnan puheenjohtajan valinta.

Vuonna 2019 Jouni Tiainen

Päätös

Valittiin yksimielisesti Jouni Tiainen jatkamaan.

 

 

8

Puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvaus.

Ollut 700 € per hlö/v

Päätös

Päätettiin nostaa 1 000 €:n per henkilö

 

9

Johtokunnan jäsenten valinta

Sääntöjen mukaan johtokuntaan kuuluu pj ja 8 jäsentä. Vuosittain on erovuorossa  puolet(4) jäsenistä.

Erovuoroiset  Markku Hangasmaa, Ossi Loukkaanhuhta, Kim Isoniemi ja Seppo Lappi. Ossi Loukkaanhuhta on kieltäytynyt jatkamasta, tilalle lupautunut Tommi Virkkala

Päätös

Valittiin erovuoroiset jatkamaan muuten mutta Ossi Loukkaanhuhtan tilalle valittiin Tommi Virkkala.

 

 

10

Toiminnan tarkastajien valinta

Vuonna 2019 toiminnan tarkastajina olleet Tapio Alanko ja Olli Jylhä. Varalla Tapio Isoniemi ja Jaakko Kujanpää.

Päätös

Valittiin entiset

 

11

Toiminta ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen alkaneelle toimintavuodelle,

sekä tulo ja menoarvio.

Johtokunnan esitys

Hyväksytään liitteen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin esityksen ja liitteen mukaisesti

 

 

12

Seuran jäsenmaksujen ja liittymismaksujen päättäminen.

Seuran jäsenmaksut  ollut  25€ +postikulut=yht. 27 €/v. + Liittymismaksu  20 eur seuran alueella asuneelta. Toisella paikkakunnalla asuvalla 100 eur.

Johtokunnan esitys

Päätettiin pitää ennallaan, liittymismaksu 20 € seuran alueella asuvalta, toisella paikkakunnalla asuvalla 100 € ilman maanomistajuutta, alle 18 vuotiailla liittymismaksu ilmainen.

Päätös

Esityksen mukainen

 

13

Seuran edustajat piirikokouksiin ja yhteyshenkilöt

Päätös

Puheenjohtaja ja sihteeri

 

14

Osallistuminen suurpetojen pyyntilupien yhteislupa-anomukseen

Päätös

Ollaan mukana

 

15

Muut asiat

Seppo Lappi on täyttänyt 70 v 27.11.2019. Toholammin Metsästysseura ja Toholammin Riistanhoitoyhdistys haluaa onnitella Seppoa ja ojentaa hänelle yhteisen viirin .

Tiedoksi kokoukselle, että Tapio Alangolle on myönnetty kunniajäsenen arvo

 

16

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua